Прием в I клас

Прием в I клас

Прием в I клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Електронният прием за учебната 2024/2025 година ще стартира на 15 май 2024г. и ще протече по утвърдения график на дейностите, който може да откриете тук като прикачен файл.

Адреса на платформата за електронен прием в първи клас, община Варна е https://school.uslugi.io/

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Преподаватели с опит;
  • Целодневна организация на учебния ден;
  • Електронен дневник в Shkolo. bg с известия в реално време;
  • Компютърен кабинет оборудван с нови преносими компютри;
  • Спортна секция по футбол, занимания по интереси, работа по проекти;

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА ЗА ПЪРВИ КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

1.Електронният прием в ОУ " Свети Климент Охридски", с. Константиново ще стартира в 10.00ч. на 15 май 2024г.

2. Затваряне на системата -  в 23.59ч на 27 май 2024г.

3. Обявяване на резултатие от първо класиране - 30 май 2024г.

4. Записване на приетите ученици - от 31май 2024г. до 5 юни 2024г.

5. Обявяване на свободните места за второ класиране - 7 юни 2024г.

4. Обявяване на резултатите от второ класиране  - 14 юни 2024г.

5. Обявяване на свободните места за трето класиране - 24 юни 2024г.

6. Обявяване на резултатите от трето класиране - 27 юни 2024г.

7. Обявяване на свободни места след трето класиране - 3 юли 2024г.

8. Попълване на свободните места - до 14 септември 2024г.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", СЕЛО КОНСТАНТИНОВО

I. За първи клас

1.Брой паралелки  - 1 ( една) слята - I - III клас;

2.Брой места в паралелката - максимален брой ученици общо за двата класа в праралелката 16 (шестнадесет)

II. За пети клас

1.Брой паралелки - 1 (една) слята  - V - VI клас;

2.Брой места в паралелката - максимален брой ученици общо за двата класа в паралелката 18(осемнадесет)