Защита на личните данни

Защита на личните данни

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

КРАСИМИРА ХРИСТОВА КОСТОВА, тел.0877042257 , Email:  krasssi_72@abv.bg

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Приложение 1 - 1 РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Приложение 1 - 2 РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИИТЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Приложение 2 - РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА ,ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

Приложение 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ