Защита на личните данни

Защита на личните данни

При въпроси относно обработването на Вашите лични данни и тези на децата Ви от Основно училище " Свети Климент Охридски" , моля свържете се с нас на следните контакти: 0877043229, info-400100@edu.mon.bg

 

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ СПРЯМО СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА СУБЕКТИ НА ДАННИ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2016/679

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВО ПО ЧЛ. 15, ЧЛ.16, ЧЛ.17 И ЧЛ.18  ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016 /679

 Архив