За родителите

За родителите

Уважаеми родители,

В този раздел ще намерите Програма за взаимодействие между  училищната общност и родителите  и презентации на различна тематика свързани с дейности по Концепцията за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите - "Модерни учители и родители - партньорство между училище и семейство".

 Готови ли сме за учебната година?    https://youtu.be/QF-RtDiv6u8

Национална електронна библиотека https://e-learn.mon.bg/  Тук може да намерите безплатни електронни ресурси по всички учебни предмети.

Електронни видео-уроци https://www.youtube.com/c/academicobg/videos