Безопасно ползване на интернет

Безопасно ползване на интернет

Препоръки за безопасна работа в интернет

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

Кампания на  "Лев Инс" под мотото "Пази детето в интернет". Лица на кампанията са Ивет Горанова, олимпийски шампион по карате и Явор Колев, дългогодишен  ексеперт по киберсигурност. Пълна информация за кампанията и обучителни видиа за родители и деца може да видите на : https://detetovinternet.bg