Седмични разписания и графици

Седмични разписания и графици

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПОРТНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.Архив