Национално външно оценяване

Национално външно оценяване

Уважаеми родители и ученици,

Тук може да намерите цялата необходима информация за национално външно оценяване :

Наредба №10 от 01.09.2016г.за организация на дейностите в училищното образование.

Наредба 11 от 01.09.2019г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания  през учебната 2021/2022г./утв. със Заповед РД09-1805/31.08.22г. на министъра на образованието и науката/

График на дейностите по приемане на ученици  за учебната 2022/2023година ./утв. със Заповед РД09-1808/31.08.22г. на министъра на образованието и науката/

 

Дати  за провеждани на национално външно оценяване за IV клас

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

Дати  за провеждани на национално външно оценяване за VІІ клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа