Обучение в условията на епидемична обстановка

Обучение в условията на епидемична обстановка

12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА