Бюджет

Бюджет

БЮДЖЕТ 2024година

БЮДЖЕТ 2023 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2023г. - 31.12.2023г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2023г. - 30.09.2023г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2023г. - 30.06.2023г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2023г. - 31.03.2023г.

БЮДЖЕТ 2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2022г. - 31.12.2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2022г.-30.09.2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2022г.-30.06.2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2022г.-31.03.2022г.

БЮДЖЕТ 2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2021г.-31.12.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2021г.-30.09.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2021г.-30.06.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2021г.-31.03.2021г.

БЮДЖЕТ 2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2020г.- 31.03.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2020г. - 30.06.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2020г.- 30.09.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2020г.- 31.12.2020г.

БЮДЖЕТ ЗА 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2019г.- 31.03.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01-01.2019г. - 30.06.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета - 01.01.2019г. - 30.09.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета- 01.01.2019г.- 31.12.2019г.Архив