Обучение в електронна среда

Обучение в електронна среда

Уважаеми родители и ученици ,

В този раздел може да се запознаете с  правилата за обучение от разстояние в електронна среда.

 в раздела е поместена и процудурата  и необходимите документи за преминаване към обучение от разстояние  в електронна среда на отделен ученик по здравословни причини или по желание на родителя.

Правила за ОРЕС

Процедура за обучение в електронна среда

Декларация за обучение в електронна среда

Заявление за обучение в електронна среда