25 НОЕМВРИ - ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ОУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

25 НОЕМВРИ - ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ОУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

25 НОЕМВРИ - ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ОУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 Учениците от начален етап /1-4клас/ празнуваха в училище , а тези от прогимназиален етап/5-7клас/ - от разстояние в електронна среда.Празникът започна със слово за Свети Климент Охридски представено от ученици от 4 клас, което бе последвано от стихотворения за патрона.За отбелязване на празника учениците от 1-4 клас участваха във викторина, конкурс за най- красив сандвич и щафетни игри. Макар и онлайн учениците от прогимназиален етап също се представиха подобаващо. Представиха презентация за Климент Охридски, проведоха викторина с въпроси за живота и делото на патрона на училището. Част от по - големите ученици се бяха включили с рисунка в организирания в чест на патронния празник конкурс " Моето училище и аз"