• 130 годишен юбилей
  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
  130 годишен юбилей
  На 25 ноември 2022г. от 17:30ч в малката зала на Народно читалище"Искра" с литературно - музикална програма ще отбележим 130-тата годишнина от основаването на Основно училище " Свети Климент Охридски" село Константиново.
 • ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
 • ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Добре дошли в официалния сайт на ОУ"Свети Климент Охридски", село Константиново!

Добре дошли в официалния сайт на ОУ"Свети Климент Охридски", село Константиново!

15.09.2022г.

Уважаеми родители и ученици,

ТУК може да намерите информация за Организация на учебния ден в училището за учебната 2022/2023г.,  СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ  за първи учебен срок , а също така и графиците за консултации на учителите и класните ръководители.

В раздел " Документи"  ще откриете всички актуални за учебната 2022/2023година  документи за институцията.

Уважаеми родители ,

  Ние - колективът на ОУ" Свети Климент Охридски " сме винаги на разположение за въпроси, съвети и помощ. За връзка с нас,  за споделяне на мения и предложения ползвайте формата за контакти ТУК   и/или на посочените контакти.

Благодарим Ви !

 

 Към Министерство на здравеопазването има открита телефонна линия при въпроси, свързани с коронавируса (COVID-19): 02 807 87 57 от понеделник до петък от 08:30 часа до 17:00 часа.

Телефон за връзка на територията на град Варна: 052 978 720, 052 607 085, 052 978 711 – Клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ „Св. Марина“ (в двора на МБАЛ „Св. Анна“ /Окръжна болница/, „Цар Освободител“ № 100).

Актуална информация от СЗО за местата с разпространение на коронавирус:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

Препоръки и насоки от СЗО за предприемане на предпазни мерки:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.epi-win.com/

Уважаеми родители,

      Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

В ОУ"Свети Климент Охридски", село Константиново се обучават ученици от І до VІІ клас.

ОУ"Свети Климент Охридски" предлага:

 • Обучение далеч от шумната  и опасна градска среда, в спокойната атмосфера на малкото училище;
 • Целодневно обучение за учениците от І до ІV клас.
 • Качествено образование съобразено с тенденциите за широко интегриране на компютърните технологии ;
 • Повишаване възможностите на всяко дете за достъп до знания и обучение адекватни на неговите способности, за да се гарантира личностното и професионалното развитие на младия човек и неговото успешно реализиране в обществото.
 • Възпитание в общочовешки ценности и добродетели за приобщаване към ценностната система на европейската общност.

Достъпно и адекватно образование за всеки ученик!