• "Изграждане на училищна STEM среда"
  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
  "Изграждане на училищна STEM среда"
  На 18.03.2024г. Основно училище "Свети Климент Охридски", село Константиново, стартира изпълнението на дейностите по процедура " Изграждане на училищна STEM среда"
 • ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
 • ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Добре дошли в официалния сайт на ОУ"Свети Климент Охридски", село Константиново!

Добре дошли в официалния сайт на ОУ"Свети Климент Охридски", село Константиново!

16.04.2024г.

Панорама на средното образование в община Варна 2024г.

Уважаеми родители и ученици ,

Подробности за  Панорамата може на намерите в раздел "Новини"

 

18.03.2024г.

Изграждане на училищна STEM среда

На 18.03.2024г. Основно училище "Свети Климент Охридски", село Константиново, стартира изпълнението на дейностите по процедурата "Изграждане на училищна STEM среда"

Повече информация за проекта може да намерите в Раздел " Новини"

 

15.09.2023г.

Уважаеми родители и ученици,

ТУК може да намерите информация за Организация на учебния ден в училището за учебната 2023/2024г.,  СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ  за първи и втори учебен срок , а също така и графиците за консултации на учителите и класните ръководители.

В раздел " Документи"  ще откриете всички актуални за учебната 2023/2024година  документи за институцията.

Уважаеми родители ,

  Ние - колективът на ОУ" Свети Климент Охридски " сме винаги на разположение за въпроси, съвети и помощ. За връзка с нас,  за споделяне на мения и предложения ползвайте формата за контакти ТУК   и/или на посочените контакти.

Благодарим Ви !

 

 Към Министерство на здравеопазването има открита телефонна линия при въпроси, свързани с коронавируса (COVID-19): 02 807 87 57 от понеделник до петък от 08:30 часа до 17:00 часа.

Телефон за връзка на територията на град Варна: 052 978 720, 052 607 085, 052 978 711 – Клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ „Св. Марина“ (в двора на МБАЛ „Св. Анна“ /Окръжна болница/, „Цар Освободител“ № 100).

Актуална информация от СЗО за местата с разпространение на коронавирус:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

Препоръки и насоки от СЗО за предприемане на предпазни мерки:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.epi-win.com/

Уважаеми родители,

      Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

В ОУ"Свети Климент Охридски", село Константиново се обучават ученици от І до VІІ клас.

ОУ"Свети Климент Охридски" предлага:

 • Обучение далеч от шумната  и опасна градска среда, в спокойната атмосфера на малкото училище;
 • Целодневно обучение за учениците от І до ІV клас.
 • Качествено образование съобразено с тенденциите за широко интегриране на компютърните технологии ;
 • Повишаване възможностите на всяко дете за достъп до знания и обучение адекватни на неговите способности, за да се гарантира личностното и професионалното развитие на младия човек и неговото успешно реализиране в обществото.
 • Възпитание в общочовешки ценности и добродетели за приобщаване към ценностната система на европейската общност.

Достъпно и адекватно образование за всеки ученик!

Новини

ЧЕСТИТО!

В навечерието на светлите Великденски празници на 08.04.2023г. в концертната зала на Младежки дом - Варна се проведе награждаване на лауреатите в Общинския конкурс "Възкресение Христово"

Научи повече